پاورپوئینت"گردشگری پزشکی ،رویکردی نوین در درآمد زایی از توریسم و سلامت

با رشد بيش از پيش شهرنشيني و زندگی ماشيني، براي گريز از زندگي مدرن و يافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امري واقع تجربه كند. در اين ميان پيشرفت چشمگير صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسيله‌ي نقليه‌ي ايمن و شبكه‌ي راه‌هاي وسيع و گسترده آسان نمود. بدين ترتيب صنعتي شدن جوامع همراه با افزايش درآمد مردم از یک سو و مهيا شدن اوقات فراغت براي تجديد نيرو وگسترش نوآوري‌هاي تكنولوژيكي از سوی دیگر زمينه را براي سفر به نقاط دور و نزديك با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، كنجكاوي در مورد طبيعت،شناخت فرهنگ و تاريخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگري به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی  شكل گرفت.پایان نامه: بررسی تاثیر انواع تبلیغات بر صنعت گردشگری ،سایت فایلوکس

در طول تاريخ، انسان‌ها همواره براي دريافت مراقبت‌هاي درماني خارج از مكان زندگي خود سفر كرده‌اند اما در 10 سال گذشته اين شرايط بسيار متفاوت شده است...

هزينه‌هاي بسيار بالاي خدمات ‌درماني‌ و فهرست ‌انتظارهاي طولاني باعث شده بيماران زيادي از اروپا و آمريكا در جستجوي مراقبت‌ها و خدمات پزشكي به كشورهاي ديگر مانند تايلند، هند، مالزي، ترکيه، آلمان، سنگاپور و... سفر کنند.

صنعت جهانگردي به عنوان يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي جهان به‌طور متوسط 10درصد توليد ناخالص داخلي و 10 درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر گردش مالي گردشگري پزشكي 60 ميليارد دلار است که سالانه 20 درصد نيز به آن افزوده مي‌شود. هرچند در سالهاي اخير گردشگري سلامت در ايران رشد قابل توجهي داشته اما با توجه به جايگاه و چهره ايران در گردشگري و پيشرفتهاي روزافزون پزشکي در ايران سهم کشور ما از درآمدهاي گردشگري پزشکي در مقايسه با .كشورهاي همجوار، آن‌گونه كه بايد نيست و اميد اين داريم که به زودي به جايگاه مناسب تري در اين زمينه برسد.

نویسنده برآن است در این نوشتار ضمن استفاده از مطالب پژوهشی موجود درکتاب ها و رسانه های مربوطه از مقالات و پایان نامه های پژوهشی نیز جهت  ارتقای محتوای مطالب ،بهره برداری نماید،امید است که مورد توجه پژوهشگران و دست اندرکاران گردشگری سلام قرار گیرد.....با سپاس محرم غفاری

13,000 تومان

medical tourism.zip
2 مگابایت